Tạp chí Kiểm nghiệm Dược và Mỹ phẩm, tiền thân là Tạp chí Kiểm nghiệm thuốc, trực thuộc Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương. Tạp chí được xuất bản từ năm 2003 theo Giấy phép hoạt động của Bộ Thông tin và Truyền thông và được Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước phê duyệt vào danh sách tính điểm tới 0,75 cho ngành Dược học và 0,5 cho ngành Hóa học – Công nghệ thực phẩm. Tạp chí hoạt động với tôn chỉ và mục đích như sau:

+ Đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học về lĩnh vực phân tích liên quan đến chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc, dược liệu, mỹ phẩm.

+ Trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc phục vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Từ năm 2024, Tạp chí Kiểm nghiệm Dược và Mỹ phẩm sẽ xuất bản 04 số/năm, trong đó có 01 số tiếng Anh và 03 số tiếng Việt.

Số 2 (2023)

Ngày xuất bản: 11/09/2023

Nghiên cứu khoa học

Xây dựng phương pháp định lượng azithromycin trong nền viên nén có thành phần xác định bằng phương pháp quang phổ hồng ngoại phản xạ (FTIR-ATR).
Bùi Văn Trung, Bùi Trọng Huy, Trần Thị Bích Vân, Đoàn Cao Sơn, Lê Đình Chi
PDF Trích dẫn
Trang: 1-5
Xây dựng và thẩm định phương pháp xác định dư lượng một số chất gây nghiện trong bùn thải bằng LC- MS/MS
Trần Thị Thanh Huệ, Nguyễn Thị Lan Anh , Hoàng Văn Đức, Nguyễn Thị Dung, Thái Khánh Phong, Nguyễn Thị Kiều Anh
PDF Trích dẫn
Trang: 6-11

Quản lý - Trao đổi nghiệp vụ

Tình hình quản lý và giám sát chất lượng thuốc quý I & II năm 2023
Đoàn Cao Sơn
PDF Trích dẫn
Trang: 12-16
Danh mục thuốc giả, thuốc không đạt chất lượng, thuốc được Bộ Y tế rút số đăng ký từ 01/2023 – 06/2023.
Nguyễn Mai Quyên
PDF Trích dẫn
Trang: 17-22