Tạp chí Kiểm nghiệm Dược và Mỹ phẩm, tiền thân là Tạp chí Kiểm nghiệm thuốc, trực thuộc Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương. Tạp chí được xuất bản từ năm 2003 theo Giấy phép hoạt động của Bộ Thông tin và Truyền thông và được Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước phê duyệt vào danh sách tính điểm tới 0,75 cho ngành Dược học và 0,5 cho ngành Hóa học – Công nghệ thực phẩm. Tạp chí hoạt động với tôn chỉ và mục đích như sau:

+ Đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học về lĩnh vực phân tích liên quan đến chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc, dược liệu, mỹ phẩm.

+ Trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc phục vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Từ năm 2024, Tạp chí Kiểm nghiệm Dược và Mỹ phẩm sẽ xuất bản 04 số/năm, trong đó có 01 số tiếng Anh và 03 số tiếng Việt.