Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương và Hội đồng Dược điển Hoa Kỳ tổ chức Hội thảo khoa học kiểm soát chất lượng tạp nitrosamine trong thuốc và nguyên liệu làm thuốc.