Xây dựng phương pháp định lượng azithromycin trong nền viên nén có thành phần xác định bằng phương pháp quang phổ hồng ngoại phản xạ (FTIR-ATR).

Bùi Văn Trung, Bùi Trọng Huy, Trần Thị Bích Vân, Đoàn Cao Sơn, Lê Đình Chi

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Tóm tắt

Chi tiết bài viết