1.
Nguyễn MQ. Danh mục thuốc giả, thuốc không đạt chất lượng, thuốc được Bộ Y tế rút số đăng ký từ 01/2023 – 06/2023. jpcc [Internet]. 11 Tháng Chín 2023 [cited 12 Tháng Tư 2024];(2):17-22. Available at: https://tapchikiemnghiem.vn/index.php/jpcc/article/view/8