1.
Đoàn CS. Tình hình quản lý và giám sát chất lượng thuốc quý I & II năm 2023. jpcc [Internet]. 11 Tháng Chín 2023 [cited 12 Tháng Tư 2024];(2):12-6. Available at: https://tapchikiemnghiem.vn/index.php/jpcc/article/view/7