1.
Bùi VT, Bùi TH, Trần TBV, Đoàn CS, Lê Đình C. Xây dựng phương pháp định lượng azithromycin trong nền viên nén có thành phần xác định bằng phương pháp quang phổ hồng ngoại phản xạ (FTIR-ATR). jpcc [Internet]. 11 Tháng Chín 2023 [cited 12 Tháng Tư 2024];(2):1-5. Available at: https://tapchikiemnghiem.vn/index.php/jpcc/article/view/1