Nguyễn , Mai Quyên. “Danh mục thuốc giả, thuốc không đạt chất lượng, thuốc được Bộ Y Tế Rút số đăng Ký từ 01/2023 – 06/2023.”. Tạp chí Kiểm nghiệm Dược và Mỹ phẩm, no. 2 (Tháng Chín 11, 2023): 17-22. Truy cập Tháng Tư 12, 2024. https://tapchikiemnghiem.vn/index.php/jpcc/article/view/8.