Nguyễn , M. Q. “Danh mục thuốc giả, thuốc không đạt chất lượng, thuốc được Bộ Y Tế Rút số đăng Ký từ 01/2023 – 06/2023.”. Tạp Chí Kiểm nghiệm Dược Và Mỹ phẩm, số p.h 2, Tháng Chín 2023, tr 17-22, https://tapchikiemnghiem.vn/index.php/jpcc/article/view/8.