[1]
M. Q. Nguyễn, “Danh mục thuốc giả, thuốc không đạt chất lượng, thuốc được Bộ Y tế rút số đăng ký từ 01/2023 – 06/2023.”, jpcc, số p.h 2, tr 17-22, tháng 9 2023.