Nguyễn , Mai Quyên. 2023. “Danh mục thuốc giả, thuốc không đạt chất lượng, thuốc được Bộ Y Tế Rút số đăng Ký từ 01/2023 – 06/2023.”. Tạp Chí Kiểm nghiệm Dược Và Mỹ phẩm, số p.h 2 (Tháng Chín):17-22. https://tapchikiemnghiem.vn/index.php/jpcc/article/view/8.