1.
Đoàn CS. Tình hình quản lý và giám sát chất lượng thuốc quý I & II năm 2023. jpcc. 2023;(2):12-16. Truy cập Tháng Tư 12, 2024. https://tapchikiemnghiem.vn/index.php/jpcc/article/view/7