1.
Bùi VT, Bùi TH, Trần TBV, Đoàn CS, Lê Đình C. Xây dựng phương pháp định lượng azithromycin trong nền viên nén có thành phần xác định bằng phương pháp quang phổ hồng ngoại phản xạ (FTIR-ATR). jpcc. 2023;(2):1-5. Truy cập Tháng Tư 12, 2024. https://tapchikiemnghiem.vn/index.php/jpcc/article/view/1